Poręcze i balustrady systemu INTEGRA

Poręcze i balustrady systemu INTEGRA

System poręczy i balustrad INTEGRA do samodzielnego montażu może być zastosowany wewnątrz i na na zewnątrz budynków.

Poręcze i balustrady wykonane są ze stali nierdzewnej EN 1.4301, co pozwala na użytkowanie w środowiskach o małej i średniej korozyjności wg normy EN 12500:2000 C1.

Montaż

Do montażu słupków balustrad i wsporników ściennych zalecamy wyłączne stosowanie kotew chemicznych i nierdzewnych trzpieni gwintowanych M10. Do mocowania balustrad należy stosować wyłącznie materiały montażowe ze stali nierdzewnej. Stosowanie innych materiałów może prowadzić do powstania ognisk korozji elektrochemicznej.
Maksymalny rozstaw słupków balustrad i wsporników ściennych wynosi 1 m.

Wypełnienie balustrad z drążków Ø16

Każdy słupek balustrady posiada 7 otworów do montażu wypełnienia z drążków Ø16 mm. Pozwala to w ciekawy i różnorodny sposób zaaranżować wygląd balustrady. Z uwagi na całkowitą wysokość użytkową słupków wynoszącą 1100 mm balustrada spełnia wymogi stawiane dla budynków użyteczności publicznej. W takim zastosowaniu należy zamocować do słupka wszystkie 7 wypełnień poziomych.
W budownictwie indywidualnym można stosować dowolny układ wypełnień bez konieczności wykorzystania wszystkich otworów w słupkach. Zalecane jest jednak stosowanie minimum 3 wypełnień na klatkach schodowych oraz 4 wypełnień na tarasach i balkonach. W każdym przypadku ilość wypełnień należy dostosować do lokalnych przepisów, projektowanej użyteczności oraz obecności dzieci lub zwierząt.

Konserwacja

i balustrady wraz ze wszystkimi elementami są odporne na korozję, pod warunkiem regularnego usuwania zanieczyszczeń i osadów, które mogą prowadzić do uszkodzenia naturalnej warstwy pasywnej. Produkt należy konserwować środkami do czyszczenia stali nierdzewnej. W trakcie montażu należy zachować czystość poprzez unikanie kontaktu z opiłkami materiałów ciernych.

Gwarancja 24 miesiące

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancja producenta na wszystkie elementy, pod warunkiem przestrzegania zalecanych zasad montażu, eksploatacji i konserwacji.

<p?

Przykład użycia elementów

Schemat zastosowania elementów systemu INTEGRA