Zasady montażu ciężkich drzwi przesuwnych

Zasady montażu ciężkich drzwi przesuwnych

Spis treści

Do artykułu "ABC Profesjonalisty"

Pomiary szerokości i wysokości drzwi

Liczba wózków

Długość prowadnicy

Rozwiązania prowadzenia dolnego

Montaż do ściany i/lub do sufitu

Liczba klamer do mocowania prowadnic

Sposoby mocowania prowadnic systemu SPORTUB do drzwi przemysłowych i okiennic przesuwnych

Zasady doboru szyn do suwnic systemu HERCULE

Wymiary montażowe systemu poręczy stalowych do wnętrz

Zasady wyboru rodzaju systemu ciężkich drzwi przemysłowych

O wyborze systemu do drzwi przemysłowych decydujący jest ciężar drzwi.

MANTION Polska oferuje systemy do drzwi i bram przesuwnych o ciężarze:

☛ do 80 kg,

☛ do 150 kg,

☛ do 400 kg,

☛ do 2000 kg,

Na nasze systemy Klient otrzymuje gwarancję na 100 000 cykli otwarcia i zamknięcia drzwi, co przy założeniu, że drzwi otwierane są do 10 razy dziennie daje 25 lat bezawaryjnej pracy systemu.

Pomiary szerokości i wysokości otworu pod drzwi przesuwne

Prowadnice każdego systemu do drzwi i bram przesuwnych muszą być zamocowane poziomo - aby drzwi nie zmieniały samoczynnie położenia.

Obliczanie wymiarów drzwi przejściowych

Ciężkie drzwi i bramy przejściowe montowane są zawsze przy ścianie budynku i mają za zadanie zasłonięcie otworu w ścianie. Mierząc dokładnie otwór, wyznaczyć należy najmniejszy prostokąt opisany na obrysie otworu. Wysokość i szerokość tego prostokąta wyznaczą minimalne wielkości drzwi. Po wyznaczeniu wartości wysokości i szerokości zabudowy określamy - na podstawie instrukcji montażu - pozostałe wielkości takie jak długość prowadnicy i wielkość skrzydła drzwiowego lub bramy.

do góry

Liczba wózków

Skrzydło drzwi przesuwnych lub bramy montujemy zawsze na dwóch wózkach.

Liczba wózków

Długość prowadnicy

W systemach do drzwi przesuwnych SPORTUB i HERCULE z pojedynczą prowadnicą, prowadnica jest przynajmniej dwukrotnie dłuższa od szerokości drzwi.

Prowadnice należy przyciąć do wymaganej długości.

do góry

Prowadzenie dolne w systemach dla ciężkich drzwi i bram przesuwnych

Prowadzenie dolne w systemach SPORTUB 3530, 5040, 6255 i 8570 realizowane jest za pomocą ceownika montowanego w dolnej krawędzi drzwi i prowadnika przykręcanego do podłogi:

Prowadzenie dolne drzwi przesuwnych systemu SPORTUB

do góry

Montaż do ściany i/lub do sufitu

Prowadnice systemów dla przesuwnych drzwi i bram przemysłowych mogą być montowane do ściany lub do sufitu. W systemach tych nie występują maskownice do osłonięcia prowadnic

do góry

Liczba klamer do mocowania prowadnic

W systemach przesuwnych drzwi przemysłowych i bram o ciężarze do 500 kg maksymalny rozstaw klamer mocujących prowadnicę wynosi 700 mm. Przy cięższych bramach rozstaw klamer wynosi maksimum 500 mm.

do góry

Dobór sposobu montażu prowadnic dla przemysłowych drzwi przesuwnych systemu SPORTUB

W zależności od warunków zabudowy, rodzaju ściany lub sufitu, do którego montowane będą prowadnice systemu SPORTUB mamy do dyspozycji różnego rodzaju klamry, wsporniki i uchwyty klamer.

Prowadnice SPORTUB mogą być montowane do ściany albo do sufitu, elementy mocujące mogą być przykręcane lub przyspawane.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, których trzeba przestrzegać przy doborze elementów składowych systemu.

Zalecane sposoby montażu prowadnic z regulacją:

Zalecany sposób montażu do ściany Zalecany sposób montażu do sufitu

Montaż bez możliwości regulacji:

Montaż do sufitu bez regulacji Montaż do ściany bez regulacji

Montaż podwójnej prowadnicy:

Podwójna prowadnica do ściany Podwójna prowadnica na podwójnym wsporniku do wmurowania

Inne metody montażu

Montaż na wsporniku do wmurowania Montaż do konstrukcji stalowej hali

do góry

Dobór profilu szyny suwnicy stalowej HERCULE

Suwnica lekka zbudowana jest elementów dostępnych w dziale transportu jednoszynowego HERCULE. Jedynymi elementami występującymi w kategorii suwnic są wózki poprzeczne sztywne i ruchome oraz nastawniki do zmiany kierunku jazdy wózka z transportowanym przedmiotem.

Schemat suwnicy

Objaśnienia wyliczenia wymiarów z rysunku:

A = ½ × szerokość wózka + długość odbojnika

B = ½ × szerokość wózka + długość odbojnika + liczba wózków × długość wózków przesuwnych

C - belka trawersowa (poprzeczna) suwnicy

D - płaskownik wzmacniający (jeżeli to konieczne) belki poprzecznej

E - uchwyt mocujący wzmocnienia z płaskowników belki poprzecznej

F - wózek poprzeczny łączący belkę trawersową suwnicy z torem jezdnym

G - odbojnik długi

H - wózek + hak lub ogniwo

I - wózek przesuwny

J - uchwyty do podwieszania toru jezdnego suwnicy

L - rozpiętość suwnicy

Wielkość profilu szyny belek suwnicowch suwnicy stalowej dobrać należy w funkcji rozpiętości suwnicy i wielkości obciążenia.

Zależność między rozpiętością, obciążeniem i wielkością profilu szyny suwnicy

Aby znaleźć odpowiednią wielkość szyny dla wartości rzeczywistych obciążenia i rozpiętości suwnicy postępujemy w następujący sposób. Wyznaczamy punkt przecięcia wartości udźwigu - np. 250 kG przy rozpiętości 3,5 jak na rysunku powyżej. Widzimy, że punkt wypada między krzywymi stanowiącymi granicę wytrzymałości dla szyny 9060 i 9070 bez wzmocnień. W takim wypadku zawsze wybieramy szynę wyższą, czyli w tym wypadku 9070 bez wzmocnień.

Ta sama zasada obowiązuje przy wyborze szyny na podstawie tabeli poniżej. Tabela ta zawiera rozbudowane informacje o wzmocnieniach szyn suwnicy płaskownikami.

L OBCIĄŻENIE [kG]
100 150 200 250 300 350 400 450 500 700 800 1000
1,0 m 9040 9050 lub
9040 + A
9050 9050 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060
1,5 m 9050 lub
9040 + A
9050 lub
9040 + A
9050 9050 + B 9060 9060 9060 9060 9070 lub
9060 + B
9070 9070 9070
2,0 m 9050 lub
9040 + A
9060 lub
9040 + A
9060 lub
9050 + B
9060 lub
9050 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 9070 9070 + C
2,5 m 9060 lub
9040 + A
9060 lub
9040 + A
9050 + B 9050 + B 9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 + C 9070 + C 9070 + C
3,0 m 9060 lub
9040 + A
9040 + A 9050 + B 9050 + B 9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9060 + B 9060 + B 9070 + C 9070 + C 9070 + C
3,5 m 9040 + A 9040 + A 9050 + B 9050 + B 9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9070 lub
9060 + B
9060 + B 9060 + B 9070 + C 9070 + C 9070 + C
4,0 m 9040 + A 9040 + A 9070 lub
9050 + B
9050 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + B 9070 + C 9070 + C 9070 + C
4,5 m 9040 + A 9050 + B 9050 + B 9050 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + C 9070 + C 9070 + C 9070 + C
5,0 m 9040 + A 9050 + B 9050 + B 9050 + B 9060 + B 9060 + B 9060 + C 9060 + C 9060 + C 9070 + C 9070 + C 9070 + D
5,5 m 9050 + B 9050 + B 9050 + B 9050 + B 9060 + B 9060 + C 9060 + C 9060 + C 9070 + C 9070 + C 9070 + D 9070 + D

Przywołane w tabeli płaskowniki to:

A: płaskownik 100 × 8
B: płaskownik 120 × 10
C: płaskownik 150 × 10
D: płaskownik 180 × 10

do góry

Wymiary montażowe dla systemu poręczy stalowych do wnętrz

Podczas planowania i montażu poręczy stalowych proszę uwzględnić maksymalne i minimalne wymiary poszczególnych odcinków rur, przedstawionych na rysunku poniżej.

Wymiary montażowe poręczy stalowych

Poniżej przedstawione są przykładowe rozwiązania mocowania prostych poręczy za pomocą uchwytów ściennych.
Zwracamy uwagę, że są to jedynie wytyczne, a indywidualne rozwiązania będą się różnić w zależności od uwarunkowań zabudowy.

Mocowanie rur poręczowych Mocowanie rur poręczowych

Do wszystkich zestawów okuć i kompletów złączek dostarczamy szczegółowe instrukcje montażowe. Instrukcje te można również pobrać ze strony naszego sklepu. Znajdują się one zawsze w zakładce 'Pliki do pobrania'. Instrukcje staramy się przygotować w sposób jak najbardziej czytelny, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź w nietypowych przypadkach zastosowań może okazać się potrzebna nasza pomoc. Prosimy dzwonić lub pisać, a nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

do góry