Kontakt

Sklep dobreokucia.pl prowadzony jest przez MANTION Polska Sp. z o.o., ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa, NIP: 118-00-13-771, REGON: 010528822, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000022462.

ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
tel.: +48 605 625 505
sklep@dobreokucia.pl